Grupos Marcha

 


INSCRIPCIÓN A GRUPOS MARCHA 2019 - 2020
 

-  Autorización legal y ficha médica.

- Inscripción.

- Normativa grupos Marcha

 

ANIMADORES 2019-2020

 

* CALENDARIOS
    - Calendario del 1º Trimestre.

    - Calendario del 2º Trimestre 3ºESO.